Veiligheid- en hygiëneregels DSO 15-10-2020

Beste leden,

Hieronder de wijzigingen in het protocol naar aanleiding van de laatste verscherpte en gewijzigde maatregelen door de overheid.

De basisregels van dit protocol zijn te vinden op:

 1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 Die door NOC*NSF zijn vertaald in het document Protocol verantwoord sporten:

 1. https://nocnsf.nl/sportprotocol

 Die in overleg met de KNKV sport specifiek zijn vertaald en te vinden zijn op:

 1. https://www.knkv.nl/faqcorona/

 Die locatie-specifiek zijn aangevuld met richtlijnen die worden gehanteerd binnen de Niervaert

 1. https://optisport.nl/locaties/niervaert/nieuws/nieuwe-maatregelen-vanaf-15-oktober-2020

 

Een greep uit de algemene richtlijnen

 • Gebruik je gezond verstand
 • Houd 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar
 • Vermijd drukte
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Vermijd het aanraken van je gezicht
 • Schud geen handen
 • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn dicht (ook niet voor natte jassen etc)
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de Corona-coaches, trainers en bestuursleden
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken
 • Competities en officiële wedstrijden zijn niet toegestaan
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan
 • Reinig de sportmaterialen na elke trainingsactiviteit
 • Er wordt een gezondheidscheck gehouden voorafgaande aan de training
 • Het dringende advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen als in de Niervaert bent, behalve tijdens het sporten
 • Je mag gebruik maken van het toilet

Teams in de A-jeugd en jonger

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd

Teams in de senioren

 • Er mag in groepen van 4 gesport worden, onderling en tot de andere groepen op 1,5 meter
 • Je mag niet wisselen van viertal gedurende de training
 • Het viertal moet herkenbaar zijn (bijvoorbeeld hesjes)
 • In de sporthal mogen maximaal 20 spelers/leden en 4 trainers gelijktijdig aanwezig zijn
 • Sporters en trainers houden tijdens de training 1,5 meter afstand
 • Onderlinge partijtjes of wedstrijden zijn niet toegestaan

 

 Voor trainers/coaches

 • Zorg dat je op tijd bent om
  • Desinfectie en schoonmaakmaterialen klaar te zetten
  • Trainingsmaterialen klaar te zetten
  • De vakken af te bakenen waarbinnen een viertal mag trainen
  • De hesjes klaar te leggen waaraan het viertal herkend kan worden
 • Start en stop je training op tijd om het kruisen van vertrekkende en komende leden te voorkomen
  • Ruim dus ook tijd in om de materialen schoon te maken na de training
 • Vraag voor de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19)
 • Desinfecteer altijd na iedere training de materialen
 • Houd 1,5 meter afstand met de spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact)
 • Weet wie er aanwezig zijn bij de training
 • Vermijd geforceerd stemgebruik tijdens trainingen

De organisatie en routing voor leden

 • Je ontvangt vanuit de TC en JTZ een nieuwe planning voor de trainingstijden
 • Je komt maximaal 5 minuten voor de training binnen via de hoofdingang
 • Volg altijd de pijlen die op de grond zijn aangebracht
 • Ga rechtdoor via de deur langs de horeca naar de zaal
 • Je neemt plaats op de bank waar je bent ingedeeld volgens het trainingsschema
  • Daar kan je ook je schoenen wisselen en je bidon neerzetten
  • Wacht daar totdat de train(st)er je komt halen om de training te starten
  • Ga dus niet rondlopen door de zaal
 • Help om de materialen na de training te desinfecteren
 • Verlaat de zaal via de dichtstbijzijnde deur naar de gang bij de kleedkamers
  • Ga dan via de zijdeur naar het parkeerterrein
 • Verlaat de zaal via de dubbele buitendeur aan de achterzijde van de sporthal

 

 

 Blijf thuis

 • Als je geen training geeft of komt trainen
 • Als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk en/of smaak of koorts (behalve jeugdspelers tot en met 12 jaar die milde klachten hebben)
 • Als iemand in jouw huishouden, naast milde klachten, koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft
 • Als je zelf positief bent getest
 • Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19)
 • Als je dicht bij iemand in de buurt bent geweest met Corona (15 minuten binnen 1,5 meter)
 • Als je terugkomt uit een land waarbij in het reisadvies staat dat je in thuisquarantaine gaat
 • Als jij of je huisgenoot getest bent moet je de uitslag van de test afwachten voordat je weer komt sporten. Breng je eigen gezondheid en die van andere NIET onnodig in gevaar. Er is geen enkele reden legitiem genoeg om dit advies niet op te volgen

Corona-coach

 • De trainer is verantwoordelijk voor zijn/haar groep aan wie hij/zij training geeft
 • Tijdens trainingen er coaches aanwezig
 • De coach is herkenbaar aan een hesje
 • De Corona-coach helpt iedereen zich aan de regels te houden
 • Hij of zij is een vrijwilliger die in het belang van de vereniging en de gezondheid van de leden deze taak uit wil voeren. Respecteer met grote mate deze verantwoordelijkheid

Wijzigingen

 • Afhankelijk van wijzigingen in maatregelen die door de overheid opgelegd worden zal het protocol aangepast worden
 • De werkgroep Corona zal deze wijzigingen communiceren via de bekende kanalen. Op de website staat altijd de laatste versie
 • Vragen of opmerkingen. Spreek ons aan!

 

Werkgroep Corona DSO

Corine Noordink – Eva Hogeslag – Steven ten Cate – Ria Verkijk