CBS de Molenvliet is winnaar geworden van het 23e schoolkorfbaltoernooi. In een spannende finale werd het Bastion verslagen na het nemen van strafworpen.

In de normale speeltijd nam het Bastion tot 2 keer toe de leiding, maar de Molenvliet kwam even zo vaak weer langszij. In de verlenging scoorden beide teams nog 1 keer, zodat strafworpen noodzakelijk waren om een beslissing te forceren. De Molenvliet bleek hier over de sterkste zenuwen te beschikken. Ondanks het slechte weer, het regende de gehele middag, waren toch ongveer 200 kinderen actief in 26 teams.

Helaas waren de scholen De Clundert en het Palet dit jaar niet aanwezig, maar dat kwam door het samenvallen van 5 mei met de schoolvakanties. Ook de spelletjes hadden te lijden onder het slechte weer. Ongeveer 25 kinderen deden hier aan mee.

{gallery}/schoolkorfbal/1999{/gallery}